ReadyPlanet.com
dot dot
ความรู้ภาษีป้าย
WebBoard
 

 

 

      บริษัท Speeddesign2 จำกัด ตั้งอยู่ย่านถนนศรีนครินทร์ ติดสี่แยกศรีเทพา รับทำงานป้ายทุกชนิด สื่อโฆษณาครบวงจร 

     พร้อมทีมกราฟฟิกออกแบบชิ้นงานที่ไม่ช้ำใคร ทุกชิ้นงานเน้นคุณภาพก่อนถึงมือลูกค้าและด้วยประสบการณ์กว่า 10ปี ในราคาย่อมเยาว์

       Speeddesign ทำงานป้ายและสื่อโฆษณาหลากหลายชนิด อาทิเช่น งานป้ายภายในอาคารงานป้ายนอกอาคารงานป้ายนอกอาคาร งานแผงตัวซีติดหน้าอาคาร งานอักษรโลหะ งานระบบไฟ LED และนิออนไลท์ งานป้ายทาวน์เวอร์ งานป้ายบอกทาง งานกล่องไฟขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ และทีมงานติดตั้งอย่างมืออาชีพ

     ทาง Speeddesign2 ยังมีบริการ ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยระบบ ดิจิตอล และ ระบบ Offset 4 สีอีกด้วย

อาทิเช่น นามบัตร โบชัวร์ หนังสือรุ่น หนังสือวารสาร ฯลฯ จำนวนน้อยถึงมาก Speeddesign2 จึงมีความ

มั่นใจว่างานทุกชิ้นต้องมีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา

Speeddesign2 มีสโลแกนที่ว่า

"เคล็บลับสู่ ความสุข คือการทำในสิ่งที่ รัก เคล็ดลับสู่ ความสำเร็จ คือการ รัก ในสิ่งที่ ทำ"

  " The trick to happiness is doing what you love.

        The trick to success is to love what you do. "

 

 

 

Copyright © 2013 All Rights Reserved.